Những ngày này gần như tất cả các máy tính xách tay hoặc máy tính cá nhân đi kèm với tích hợp Bluetooth để người dùng có thể ghép nối các thiết bị Bluetooth khác nhau với máy tính của họ. Nhưng bạn có