Khi cố gắng nâng cấp lên phiên bản mới của Windows 10, bạn có thể thấy lỗi 0x80200056, nhưng có thể dễ dàng khắc phục. Trong khi cố gắng nâng cấp lên phiên bản Windows 10 mới, bao gồm Bản Cập nhật dành cho